Modellering och analys av laddifrastruktur för bussar

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Anders Grauers, Chalmers

Partners: Lindholmen Science Park, AB Volvo, Chalmers