Modellering och analys av samverkan mellan batteri och spänningsomvandlare i elektriska drivlinor

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.
Kontakt på SHC
: Mårten Behm, KTH; Mats Leksell, KTH
Partner: Scania