Multiphysics simulation of cooling systems and its components in an electrical/hybrid vehicle

I detta projekt sammodelleras framdrivnings och hjälpkraftskomponenter med en ”hybridkylslinga” i ett elektrifierat fordon, scenario BEV och eldrift i PHEV, i syfte att kunna utföra energiförbrukningsanalyser med olika körcykler, komponenter och olika yttre förhållanden. Därmed är en viktig del att upprätta och verifiera en systemmodell på högsta nivå av kylslinga med framdriftsomriktare, elmaskin, batteri, dc/dc-omriktare, kylare och kylarpump, och eventuellt värmare. Vidare finns två delmål som innefattar elmaskindesign där de framtagna multifysikverktygen kan användas till att på olika sätt förbättra systemets verkningsgrad och därigenom kostnadseffektiviteten. Projektet skall bland annat svara på om systemets prestanda och kostnadseffektivitet kan förbättras genom att man kvantifierar energikonsekvens för de 4-5 viktigaste körcyklerna genom att förändra kylvattentemperatur och
kylvattentemperaturflöde.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och KTH.

Partners
Chalmers  och KTH. Projektet bedrivs inom SHCs ramverk
Projektet finansieras av Energimyndigheten/Energieffektiva fordon.

I detta projekt sammodelleras framdrivnings och hjälpkraftskomponenter med en ”hybridkylslinga” i ett elektrifierat

fordon, scenario BEV och eldrift i PHEV, i syfte att kunna utföra energiförbrukningsanalyser med olika körcykler,

komponenter och olika yttre förhållanden. Därmed är en viktig del att upprätta och verifiera en systemmodell på

högsta nivå av kylslinga med framdriftsomriktare, elmaskin, batteri, dc/dc-omriktare, kylare och kylarpump, och

eventuellt värmare. Vidare finns två delmål som innefattar elmaskindesign där de framtagna multifysikverktygen

kan användas till att på olika sätt förbättra systemets verkningsgrad och därigenom kostnadseffektiviteten.

Projektet skall bland annat svara på om systemets prestanda och kostnadseffektivitet kan förbättras genom att

man:

-kvantifierar energikonsekvens för de 4-5 viktigaste körcyklerna genom att förändra kylvattentemperatur och

kylvattentemperaturflöde.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och KTH.