Styrmetoder för en elektrifierad dubbelkopplingslåda

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Anders Grauers, Chalmers

Partners: CEVT, Chalmers