Teknikbevakning av bränsleceller

Teknikbevakning av bränsleceller genomförs inom ramen för Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) och koordineras av Energiforsk. Energimyndigheten finansierar projektet.

Projektet syftar till att koordinera, sammanställa, analysera och sprida information om utvecklingen inom bränslecellsområdet till svenska intressenter, främst inom fordonsindustrin. En del av projektet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och förstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området.

Officiell hemsida Teknikbevakning av bränsleceller >>

RAPPORTER:

Fuel cell seminar 2015 – Bevakning av bränslecellskonferens i Los Angeles, USA >>

DEFC – Ethanol for our future fuel cells SHC >>

Technology review – Solid oxide fuel cell SHC >>

Syntesrapport – Teknik och omvärldsbevakning bränseceller SHC >>

Kostnadsutveckling-för-bränslecellsfordon-Energiforskrapport-2015 >>