Teknikbevakning av bränsleceller

Teknikbevakning av bränsleceller genomförs inom ramen för Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) och koordineras av Energiforsk. Energimyndigheten finansierar projektet.

Projektet syftar till att koordinera, sammanställa, analysera och sprida information om utvecklingen inom bränslecellsområdet till svenska intressenter, främst inom fordonsindustrin. En del av projektet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och förstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området.

Nuvarande finansieringsperiod sträcker sig 2017-2019.

Energiforsks hemsida om Teknikbevakning av bränsleceller >>

 

RAPPORTER:

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt