Undersökning av asynkronmaskin som framdriftsmotor för personbil via studentarbeten

I detta projekt skall en  framdriftsasynkornmaskins design och prestanda undersökas via studentprojekt på de tre högskolorna Chalmers, KTH och LTH.

Den stora majoriteten av tillverkare av elektriska fordon har valt permanentmagnetmaskinen för fordonsframdriften och generering av el ombord för fordonsframdrift. Ett intressant alternativ är dock att använda sig av en asynkronmaskin istället. Asynkronmaskinen är vanligvis aningen större än en permanentmagnetmotor med samma prestanda.

Därmed öppnar sig ett forskningsgap: Att undersöka vad för prestanda en asynkronmaskin kan ge i jämföresle med en PM-maskin av samma volym.

Projektet är tänkt att bedrivas som studentprojekt på de tre högskolorna, Chalmers, KTH och LTH. Modelleringen och presentandaberäknandet genomförs i form av elevprojekt på de tre högskolorna.

Målet med projektet är att öka intresset för elmaskindesign bland elever på de tre högskolorna Chalmers, KTH och LTH, och därmed förbättra den kompetenspool av studenter som kan anställas för vidare behjälplighet inom fordonsindustrin.
•    Presentera geometridata för en tänkt fordonsasynkronmaskin.
•    Vidare är ett mål att presentera prestandaberäkning av en asynkron traktionsmaskin. Beräkningarna görs som termisk och magnetisk FEM-analys av maskinen, under antagande av magnetiska materialkvaliteter och kylkretsparametrar.
•    Att sprida resultatet vidare inom industrigruppen samt SHC-nätverket är ytterligare ett viktigt syfte.