Utveckling av driv- och laddsystem för elektrisk buss och elektrisk lastbil

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Mats Alaküla, Lunds universitet

Partners: Lunds universitet, Coach manufacturing AB, Väner Energi AB