Variable flux machine for electric vehicles

Den elektriska maskinen är en av nyckelkomponenterna i el- och hybridfordon, och kunskapen om alternativa lösningar till PM maskiner krävs av svenska bilindustrin. Detta projekt syftar till att utveckla en mer hållbar motorlösning för framtidens masselektrifiering av fordon. Lösningen är att variera det magnetiska flödet med lindningar i rotorn för att uppnå önskade vridmoment. En fördel är att motorn då inte behöver dyrbara sällsynta permanentmagneter, vilka är miljöförstörande vid utvinning och svåra att återvinna. Lösningen ger inte bara hög prestanda vad gäller energieffektivitet, maximalt vridmoment och säkerhetsnivå, utan möjliggör även massproduktion med låg kostnad och enkel återvinning.

Partners:
Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet. Projektet bedrivs inom SHCs ramverk.

Projektet finansieras av Energimyndigheten /Energieffektiva fordon.