KTH Research Concept Vehicle
Testfordonet KTH Research Concept Vehicle används för att pröva forskarnas resultat i praktiken. I bilen sitter Petter Tomner, en av de masterstudenter som deltagit i konstruktionsarbetet. Foto: Matthias Tidlund.

Samarbete forskarnas nyckel till framgång

fredag, februari 27, 2015

Fyra SHC-projekt med det gemensamma målet säkra och energisnåla elbilar med hjälp av aktiva system, har nyligen startat på KTH. – Att samarbeta höjer kunskapsnivån för alla forskarna och gör arbetet effektivare och roligare, säger Jenny Jerrelind som leder ett av projekten.

Jenny Jerrelind, universitetslektor i fordonsdynamik på KTH – berätta om din forskning!
 Jenny Jerrelind– Jag, Lars Drugge och Johannes Edrén undersöker hur man kan minska fordons energiåtgång vid kurvkörning. Vi utvecklar reglerstrategier för elektrifierade fordon med reglering av styrning och framdrivning på individuella hjul. Tekniken innebär att vi tar fram hur vi ska styra och driva respektive hjul under en specifik manöver för att minimera energiåtgången. Vi inledde studien med att vidareutveckla strategier från tidigare forskning och ta fram nya genom simulering av ytterligare manövrar. Nu har vi kommit så långt att resultaten ska köras i KTHs testfordon, KTH Research Concept Vehicle, för att utvärderas i detalj.

Varför är kurvkörningsstrategier för minskad energiåtgång en viktig forskningsfråga?
– Mängden fordon i världen bara ökar, så för att minska belastningen på miljön är alla bidrag viktiga. Det här är vårt sätt att visa hur individuell hjulstyrning och framdrivning kan tillämpas för minskat kurvmotstånd och att det är en lösning som inte bara gör att man kan köra snabbt och smidigt – man kan faktiskt spara energi också!

Hur planerar ni att gå vidare med era resultat?
– Jag skulle vilja kombinera dem med resultaten från ett annat projekt inom forskningscentret ECO2 Vehicle Design där vi modellerar och simulerar rullmotstånd under körning, och undersöka hur reglerstrategier för minskat kurvmotstånd och rullmotstånd tillsammans kan påverka energiförbrukning och däckslitage.

Ditt projekt är ett av fyra på KTH som nyligen påbörjats inom SHC. Vad har de gemensamt?
– Alla fokuserar på elfordon med aktiva system, framför allt styrning och framdrivning, och bygger på resultat från tidigare SHC-projekt.  Förutom mitt projekt ingår två som är inriktade på samverkan mellan förare och fordon då fel uppstår i ett hjul, medan det fjärde är mer allomfattande och drar nytta av resultaten från samtliga projekt. På en övergripande nivå ser vi inte bara till energieffektivitet utan även till felhantering, säkerhet och prestanda.

Samarbetar ni över projektens gränser?
– Javisst! Vi kommer alla från samma forskargrupp och är ett sammansvetsat team. Vi kommer att köra experimenten ihop och har tillsammans tagit fram validerade förar- och fordonsmodeller, vilket ger oss mer realistiska resultat.
– Det är otroligt kul att vi är involverade i så närliggande projekt samtidigt. Det gör att kunskapsnivån ökar i hela gruppen. Och när man samarbetar kommer man längre!

FAKTA

Projekten finansieras av SHC och bedrivs vid KTH Fordonsdynamik. Experimenten utförs på ett testfordon som finns på Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH.

Ingående projekt:
Säkra och energieffektiva fordonskonstruktioner
Deltagare: Annika Stensson Trigell, Mats Jonasson

Evaluation of energy efficient cornering strategies using the KTH Research Concept Vehicle
Deltagare: Jenny Jerrelind, Lars Drugge, Johannes Edrén

Model for simulation of driving behaviour during failures in electrified vehicles
Deltagare: Lars Drugge, Daniel Wanner, Johannes Edrén

Testing and evaluation of fault handling strategies in the KTH Research Concept Vehicle
Deltagare: Mikael Nybacka, Petter Tomner, Daniel Wanner

Text: Emilia Lundgren