Scenarioplanering och laddbilar i OMEVs poddradio

fredag, mars 4, 2016

I OMEVs  senaste program samtalar Else-Marie Malmek (Malmeken AB, SAFER), Anders Grauers (SHC, Chalmers) och Magnus Karlström (OMEV) om scenarioplanering och laddbilar .

Samtalet handlar om erfarenheter och slutsatser från projektet SEVS (Safe, Efficient Vehicle Solutions). SEVS var ett strategiskt och utforskande projekt för analysera framtida utmaningar och dess konsekvenser för det framtida transportsystem. SEVS använde b la scenariometodik i sitt analysarbete.

Läs mer och lyssna på programmet på OMEVs hemsida >>

OMEV, Omvärldsbevakning av energieffektiva vägfordon har SHC som värd och finansieras av Energimyndigheten.

Else-Marie Malmek, Anders Grauers och Magnus Karlström.