SHC finansierar tolv nya forskningsstudier

torsdag, september 8, 2016

Fyra miljoner fördelas på kortare studier om el- och hybridteknologi.

De studier som får finansiering omfattar olika aspekter på elektrifierade fordon och infrastruktur och sträcker sig från elmaskiner och drivsystem till energilagring och systemstudier. Av de fem universitet som ingår i SHC är samtliga representerade i forskningsanslagen. Flera studier bedrivs dessutom i samarbete med fordonstillverkarna AB Volvo, Volvo Cars och Scania.

Följande studier finansieras:

Kunskapsuppbyggnad kring additiv tillverkning av elektriska maskiner for el- och elhybrid-fordon
Projektledare: Oskar Wallmark, KTH
Projektpartners: KTH

Test bench for Optimal Design and Control of Energy Buffers for Minimizing Energy Consumption
Projektledare: Mikael Hellgren, KTH
Projektpartners: KTH

Prestudy – High energy density battery materials – understanding their endurance with the help of modelling
Projektledare: Anti Liivat, Uppsala universitet
Projektpartners: Uppsala universitet

Efficient and Safe Battery Operation – Aspects of Expansion and Utilization
Projektledare: Matilda Klett, KTH
Projektpartners: KTH, Scania, Volvo Cars, AB Volvo, Uppsala universitet

Traction System parameter identification and condition monitoring via modulation spectra response
Projektledare: Mats Alaküla, Lunds universitet
Projektpartners: Lunds universitet, AB Volvo

Thermo-mechanical fatigue of electric machine windings
Projektledare: Oskar Wallmark, KTH
Projektpartners: KTH, Scania

Field Intensified PM Machine for an HEV Application
Projektledare: Tobjörn Thiringer, Chalmers
Projektpartners: Chalmers, Volvo Cars

Tesla E-motor undersökning via studentarbeten på Chalmers, KTH och LTH
Projektledare: Torbjörn Thiringer, Chalmers
Projektpartners: Chalmers, KTH, Lunds universitet, Volvo Cars

Energy efficient driving using electric wheel corner functionalities
Projektledare: Lars Drugge, KTH
Projektpartners: KTH

48V mild hybrid Electrically Excited Synchronous Machine
Projektledare: Yujing Liu, Chalmers
Projektpartners: Chalmers, Volvo Cars

Electrochemical modelling for prediction of long-term battery power
Projektledare: Torsten Wik, Chalmers
Projektpartners: KTH, Chalmers, Volvo Cars

Modellering av hybriddrivlina och avgasefterbehandlingssystem
Projektledare: Lars Eriksson, Linköpings universitet
Projektpartners: Linköpings universitet, Chalmers, AB Volvo