Temaforskare i fokus: Mikael utvecklar skräddarsydd energihantering för elfordon

onsdag, oktober 5, 2016

I en molntjänst matchas aktuell information om väder och vägförhållanden med ditt fordons specifika förutsättningar. Så tänker sig Mikael Askerdal att beräkningen av energiförbrukning hos laddfordon kan förbättras.

En pålitlig uppskattning av räckvidd och energiförbrukning är viktig för den som kör elfordon. Men om det snöar, eller om vägen inte är belagd med asfalt utan med grus – stämmer beräkningen då? Litar man inte på fordonets uppskattning är det nära till hands att lägga till en säkerhetsmarginal för att undvika oönskade stopp.

I ett nystartat projekt undersöker forskaren Mikael Askerdal hur loggdata från ett stort antal fordon ska kunna utnyttjas för att skatta yttre lokala förhållanden som vindstyrka och väglag, och hur denna information ska kunna utnyttjas av alla typer av fordon för säkrare beräkning av räckvidd och energiförbrukning.

Mikael Askerdal
Mikael Askerdal är specialist i energihantering inom Volvokoncernen. För närvarande delar han sin tid med Chalmers tekniska högskola där SHC-forskningen bedrivs.

-Förhoppningen är att utveckla ett system som snabbt anpassar sig till förändringar som snö på vägbanan eller ändrade vindförhållanden, berättar Mikael Askerdal. På sikt skulle ett flöde av aktuell information kunna utbytas mellan fordon och server genom en molntjänst.

Det har gjorts många studier i skattning av energiförbrukning. Det nya i Mikael Askerdals projekt är att han benar ut vilka faktorer som är fordonsspecifika och vilka som beror på omgivningen. Poängen är att alla typer av fordon ska kunna utnyttja omgivningsspecifika data och i kombination med egna förutsättningar kunna skräddarsy beräkningen i realtid.

– Vilka förhållanden som är viktigast för energiförbrukningen varierar beroende på fordonstyp, förklarar Mikael Askerdal. För en batteridriven bil är information om vägbeläggningen viktig eftersom rullfriktionen är mycket högre på grus än på asfalt. För en lastbil har vindhastigheten större betydelse. Andra faktorer som spelar in är till exempel vindriktning och temperatur.

Mikael Askerdal är specialist i energihantering på Volvokoncernen, och hoppas kunna använda data både därifrån och från SHCs övriga industripartners för att genomföra projektet. Forskningen bedrivs inom SHCs tema Systemstudier och metoder där Mikael är temaforskare. Han framhåller att nätverkande och många kontaktytor är viktigt både för att definiera de viktigaste utmaningarna och för att utveckla de bästa lösningarna.

-Som temaforskare får jag träffa många människor med olika perspektiv på transportlösningar. Det finns inget bättre sätt att få nya idéer än att prata med andra som håller på med liknande saker, avslutar Mikael Askerdal.

Projektet ”Fordonsoberoende väglastestimering” genomförs vid institutionen för Signaler och system  vid Chalmers tekniska högskola och är en del av Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC). Forskare: Mikael Askerdal, Jonas Fredriksson SHC/Chalmers. SHC-partners i projektet: AB Volvo, Volvo Cars, Scania CV AB, Chalmers tekniska högskola. För mer information kontakta Mikael Askerdal mikask@chalmers.se

SHCs temaforskare
En temaforskare bedriver forskning inom ett av SHCs fyra teman, leder och samordnar arbetet i temagruppen tillsammans med temagruppsledaren, främjar synergier inom SHC och sprider kunskap om elektrifierade fordon. SHC har för närvarande fyra temaforskare:

Matilda Klett, Energilagring
Anti Liivat, Energilagring
Mikael Askerdal, Systemstudier och metoder
Francisco Márquez Fernández, Elektriska maskiner och drivsystem