Stor potential att ladda elbilar

måndag, april 11, 2016

En miljon elbilar skulle hushållen kunna ladda upp på nätterna med de elinstallationer som finns i dag, enligt beräkningar utförda av forskare vid Linköpings universitet och VTI. Men det krävs en bred satsning på laddinfrastruktur. Detta berättar ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

ChristoferSundstrom tankar_225pxDe flesta hushåll har säkringar för upp till 16 A och i de allra flesta fall räcker det bra. Effektuttaget åker dock berg- och dalbana över dygnet, topparna finns på morgonen och när vi kommer hem från jobbet på kvällen. Att ladda elbilen direkt när man kommer hem är därför ingen bra idé, då är elen dessutom som dyrast. Elbilen kan också bli droppen som gör att hushållet måste säkras upp till 20 eller 25 A. Om många hushåll i ett område behöver säkra upp räcker inte transformatorstationen till och det leder till höga kostnader.

Om vi istället sprider ut effektuttaget över dygnet och laddar när det är billigt, det vill säga på natten, finns det enligt forskarnas beräkningar utrymme för hushållen att ladda upp till en miljon elbilar.

– För att beräkna hushållens effektuttag har vi använt data över förbrukningen av hushållsel från Tekniska verken i Linköping. Vi har också hämtat väderdata från SMHI för att beräkna uppvärmningsbehovet, berättar Christofer Sundström, forskare vid Avdelningen för fordonssystem, Linköpings universitet och temaforskare i SHCs tema Fordonsanalys.

Läs hela artikeln på Linköpings universitets hemsida:

Stor potential att ladda elbilar >>

Läs också om relaterad forskning inom samma projekt:

Din matkasse visar hur du kör >>

Projektet ”Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark” är associerat till SHC.