Utlysning för mindre projekt, april 2016

måndag, april 11, 2016

SHC önskar utveckla och stärka forskningen med nya perspektiv. Ambitionen är att utveckla centrumet inom våra tematiska områden så att nya forskningsfrågor, forskare och/eller parter knyts till temaområdena. SHC:s parter uppmanas därför att lämna in förslag på mindre projekt, såsom

  • kortare och väl avgränsade studier
  • förstudier till nya forskningsprojekt som avses att drivas inom ramen för SHC:s verksamhet
  • stöd för internationell samverkan

SHC:s temaområden är

  • Systemstudier och metoder
  • Elektriska maskiner och drivsystem
  • Energilagring
  • Fordonsanalys

En kort beskrivning av respektive område och mer information om SHC finns på SHC:s hemsida www.hybridfordonscentrum.se.

Utlysningen riktar sig till forskare hos SHC:s parter. Projekten drivs inom ramen för SHC:s temaområden. Du söker genom att skicka in en projektbeskrivning. Mall för ansökan finns att ladda ner nedan . Beskrivningen bör inte vara mer än tre sidor. Maximalt kontant belopp som kan sökas är 300 000 sek.

Välkommen med din ansökan senast 7 maj 2016 till Elna Holmberg, elna.holmberg@chalmers.se.

 Mall för projektbeskrivning (svenska) >>

Project description template (English) >>

Lathund vid projektansökan >>

Utlysning april 2016 >>