Vetenskapsfestivalen 2014

tisdag, april 29, 2014

Flera av SHCs medlemmar deltar i årets upplaga av Vetenskapsfestivalen, som tar sin början den 7 maj. Årets tema är ”Agera. Reagera. Interagera.”    

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs nära 70 000 besök på festivalens 350 unika föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett 30-tal platseri Göteborg.

Medlemmar från SHC deltar i följande programpunkter:

Fika med en forskare
Tjugo forskare från Göteborgs universitet och Chalmers bjuder på fika i Bältespännarparken. Sonja Lundmark, SHC/Chalmers medverkar och diskuterar hur elbilar kan bli mer effektiva.
2014-05-07, 12 – 13, Bältespännarparken

Kan 10 miljarder människor leva som du gör?
Föreläsning med Maria Grahn, Björn Sandén, Anders Nordelöf och Anders Ådahl
2014-05-09, 17:30 – 18:00, Nordstan, Scen

Kan du köra 100 mil på en liter bensin?
Prova att köra Chalmers tävlingsbil VERA i en simulator. Tävla mot dig själv eller en kompis och lär dig mer om hur man sänker bilars bränsleförbrukning med teknik, eldrift och med smart körning. Anders Grauers, SHC/Chalmers, Elna Holmberg, SHC samt Anders Johansson, Förbränningsmotorteknik, Chalmers, medverkar.
2014-05-10, 11:00 – 17:00, Chalmers, V-Huset, Sal VV 23, Sven Hultins gata 6

Läs mer om Vetenskapsfestivaln 2014 >>